Training

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO Y DƯỢC QUỐC GIA

Chức năng

Trung tâm Đào tạo Y Dược Quốc gia là đơn vị trực thuộc VN MEDIPHARM có chức năng tổ chức, điều phối các hoạt động dịch vụ nghiên cứu, hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ và các loại hình đào tạo khác trong lĩnh vực y học theo chỉ tiêu của VN MEDIPHARM hàng năm và theo hình thức hợp đồng đào tạo với các cơ sở y tế và các cá nhân, tổ chức khác để đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực y tế trong nội bộ ngành, trong nước và Quốc tế.

Nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo Y Dược Quốc gia là Trung tâm thực hiện dịch vụ các hợp đồng đào tạo, có nhiệm vụ:

  1. Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo trình Hội đồng phê duyệt và tổ chức điều phối các hoạt động đào tạo, đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, và chuyển giao công nghệ cho cán bộ viên chức y tế, cho các đơn vị trong và ngoài nước theo chỉ tiêu của ngành và nhu cầu xã hội.
  2. Tổ chức điều phối các hoạt động đào tạo :

          – Đào tạo liên tục cho các cán bộ y tế, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ làm đẹp…, đang hoạt động y tế trong lĩnh vực Y tế ở Việt Nam và Quốc tế để cập nhật về kiến thức, kĩ năng, thái độ trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ y tế nhằm góp phần thực hiện thông tư 07/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về “Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục với cán bộ ngành y tế”.

          – Đào tạo ngắn hạn các chứng chỉ Sau Đại học nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ y tế mong muốn được đào tạo để được cấp bằng chuyên khoa nhưng chưa có cơ hội được đào tạo tập trung có thể tích lũy một số các chứng chỉ Sau Đại học, chuẩn bị trước khi thi tuyển và được đào tạo tập trung Sau đại học.

          – Đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II cho các cán bộ y tế ở các cơ sở y tế công lập, các cơ sở y tế ngoài công lập, các cán bộ y tế muốn chuyển đổi chuyên ngành công tác vì nhu cầu của cơ quan tuyển dụng hoặc cá nhân.

          – Đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành: Đào tạo và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành cho các cán bộ y tế muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ để tự đào tạo, nghiên cứu, để tham gia các đoàn công tác ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài, tham gia đào tạo các chương trình ngắn hạn hoặc có cấp bằng.

          – Đào tạo liên thông, đào tạo theo địa chỉ và đào tạo văn bằng 2 trình độ đại học và trung học chuyên nghiệp thuộc các ngành : Y, Dược, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền, Spa, Điều dưỡng kỹ thuật y học và Y tế công cộng.

  1. Thực hiện các chuyển giao công nghệ, kỹ thuật nâng cao tay nghề cho cán bộ các cơ sở y tế và người học các nhu cầu chính đáng.

          – Đào tạo chuyên sâu, các lớp ngắn hạn: Đào tạo và cấp chứng chỉ cho các cán bộ y tế học các kĩ thuật y học mới, áp dụng các phương thức điều trị mới.

          – Cung cấp thông tin y dược và các ấn phẩm phục vụ độc giả quan tâm đến y dược học

          – Liên kết với các tổ chức, đơn vị khác tham gia đào tạo theo đúng quy định của pháp luật.

  1. Quản lý đơn vị

          – Xây dựng và triển khai các quy chế hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

          – Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *